Vervolg 3 Chakra’s – Inzichten

Inzicht in de 3 niveaus van bewustzijn

  1. Het eerste niveau van bewustzijn is de fysieke wereldDit bewustzijn wordt gelinkt aan materie en energie. Waar voornamelijk de onderste of eerste 3 chakra’s over gaan. In de fysieke wereld is er tijd en plaats. NU sta je HIER en niet DAAR.  OM 16 UUR sta je misschien DAAR en niet HIER. (de wereld van ‘IK’)
  2. Het tweede niveau van bewustzijn is subtiele wereld. Dit bewustzijn wordt gelinkt aan gevoelens, emoties en het ego. Dit sluit aan bij het 4e en 5e chakra. In de subtiele wereld is er wel tijd maar geen plaats. Wat hiermee bedoeld wordt is dat we emoties en gevoelens hebben en dat we weten waar we dit voelen in ons lichaam, maar dat we niet weten waar onze emoties vandaan komen. (de wereld van ‘JIJ en IK’)
  3. Het derde niveau van bewustzijn is de causale wereld. Dit bewustzijn wordt gelinkt aan de ziel en geest. Het sluit aan bij het 6e en 7e chakra. Hier gaat het over de ontwikkeling van spiritualiteit. Er is geen plaats noch tijd. (de wereld van ‘ONS’)

Inzicht in het auraveld in relatie met de 7 ‘intelligenties’, ook chakra’s en de psychologie van de chakra’s.

Het auraveld is een energieveld dat het lichaam omringt waarbij de 7 verschillende lagen in het veld overeenkomen met de 7 lichamen die in verbinding staan met de 7 ‘intelligenties’ of chakra’s. De auralagen hebben net zoals de chakra’s de 7 kleuren van de regenboog.  De 7 ‘intelligenties’ zijn de 7 chakra’s. Doch hier gaat voornamelijk over de psychologie van de chakra’s (of de groei van de ziel). De chakrakenner zal opmerken dat de 7 jaar ontwikkeling per chakra  niet wordt aangehouden vermits het hier voornamelijk om de ‘psychologie’ van de chakra’s gaat.  Om het gemakkelijk te maken, gaat het woord chakra zowel over de chakra als over de psychologie van de chakra.

  1. Het fysieke lichaam is verbonden met de fysieke intelligentie of basischakra. Hier bevindt zich het fundament, het bestaansrecht, het verhaal (van de ouder/ opvoeder) en het verlangen. Het is de gave van het ZIJN. Dit chakra behoort meer tot de wereld van ‘IK’ waarbij veiligheid, fundament en er mogen zijn centraal staan. De eerste fase ontwikkelt zich in de eerste 10 levensjaren. In deze eerste levensjaren leeft men in het verhaal van de ouders of opvoeders en zijn veiligheid, basisbehoeften en er mogen zijn, cruciaal in de ontwikkeling van de fysieke persoon.
  2. Het emotionele lichaam is verbonden met de creatieve intelligentie of sacraalchakra. Het gaat hier over dromen, idealen en creatie en seksualiteit. Het is de gave van CREATIE. Dit chakra behoort eveneens meer tot de wereld van ‘IK’ waarbij creatie en het houden van mooie dingen, het dromen en de vraag ‘wie ga ik later worden als ik groter ben?’,  centraal staan. Deze 2e fase ontwikkelt zich na het 10e levensjaar tot het 18e of 19e levensjaar. In deze periode probeert men uit het verhaal van de ouders/opvoeders te komen en schrijft de puber zijn eigen verhaal en gaat dit verhaal ook leven indien alles vlot verliep in de eerste 10 levensjaren.
  3. Het mentale lichaam is verbonden met de mentale intelligentie of zonnevlechtchakra. Hier  gaat het over de gave van het BOUWEN manifesteren. Over identiteit en zelfrealisatie, over dit ben ik. Dit chakra behoort tevens meer tot de wereld van ‘IK’ waarbij de vraag, ‘wie ben ik? en ‘waar ga ik voor staan?’ centraal staat. Dit is fase 3 waarin de eigen identiteit zich ontwikkelt (in de leeftijd van 19 tot 30). Er worden keuzes gemaakt in de zin van waar hecht ik mijn identiteit aan? Is dat in mijn binnenwereld of ligt het in de buitenwereld? Indien fase 1 en 2 goed doorlopen zijn gaat het over IDENTITEIT en ZELFREALISATIE. Wanneer de eerste 2 fasen niet goed doorlopen zijn, heeft men geen idee wat zijn identiteit is, dus zal men een identiteit lenen. Dit noemt met ego-realisatie. Een mens wordt dan zijn partner of gaat z’n wagen zien als z’n of haar schatje…
  4. Het astrale lichaam is verbonden met de emotionele intelligentie of hartchakra. Dit gaat over passie, liefde en over zorgen voor. Het gaat over het pad van de liefde voor jezelf met als gave ZELFLIEFDE. Dit chakra behoort meer tot de wereld ven ‘JIJ en IK’ Het ontwikkelt zich rond de leeftijd van 30 jaar en staat voor fase 4. De centrale vraag is hierbij, ‘wat is de liefde van mijn leven?’. Hiermee bedoelen we, wat is je grootste verlangen, wat is jouw talent of passie? In deze periode gaan we echt op zoek naar onszelf, onze passie wat voelbaar is in het hart. Gaat het hart niet open, dan kan de midlifecrisis opduiken in de ontwikkeling van chakra 5. Vermits het hier gaat over emotionele groei is leeftijd niet relevant.
  5. Het etherische lichaam is verbonden met de sociale intelligentie of keelchakra. Deze gaat over kennis en overvloed, over DELEN en verspreiden. De gave van OVERVLOED. Dit chakra behoort meer tot de wereld van ‘JIJ en IK’. De vraag die hierbij hoort is ‘wat is mijn stem? wat deel ik het allerliefst?’  Fase 5 is een herhaling en of verdieping van chakra 3 maar dan met het hart er tussenin, met de Liefde van je leven (en dit is niet een andere persoon, maar dat waarvan jij gaat shinen). Wanneer de vorige fasen goed doorlopen zijn heeft iemand geleerd dat ie er mag zijn, z’n verhaal geschreven en heeft z’n identiteit.  Wanneer het hart open gaat, komt men in de verdieping van die identiteit volledig naar buiten. Er kunnen op dat moment verrassend mooie veranderingen in het leven plaatsvinden en dan zal men dit willen delen en verspreiden. Er kan bv een carrièremove plaatsvinden van bureauwerk naar ‘spreker’, of coach of …. Hier voelt men zich gelukkiger dan ooit. Ook hier is leeftijd niet relevant. 
  6. Het universele liefdeslichaam is verbonden met de individuele intelligentie of derde oogchakra. Het gaat hier over inzien en de gave van VERBINDING. Dit chakra behoort meer tot de wereld van ‘ONS’.  De vraag die hierbij hoort is ‘wat is mijn verbinding?’. In fase 6 wordt er terug gekeken op het leven, wordt het leven geanalyseerd en wordt er begrepen welke stappen er werden genomen in het leven welke tot dit moment leiden. Alles begint logisch te lijken, de puzzelstukjes vallen in elkaar. Men keert naar binnen, wordt observer en gaat op zoek naar hoe het werkelijk zit in het leven. Dit is de verklaring van individuele intelligentie. Indien fase 6 goed doorgekomen wordt, gaat men voorbij de illusie en komt de spirituele intelligentie totaal in bloei.
  7. Het kosmische lichaam is verbonden met de collectieve intelligentie of kruinchakra. Hier gaat het over wijsheid en vrijheid. Dit chakra behoort meer tot de wereld van ‘ONS’. De vraag die hierbij hoort is ‘hoe schijn ik m’n licht? maar ook ‘wie ben ik in mijn licht?’. In deze 7e fase wordt doorgegeven wie je in essentie bent aan anderen. Waar geef je het liefste les in? Welke wijze inzichten geef je graag mee aan de mensen? Het gaat in principe over ZELFLICHT.

Lees verder om te weten te komen hoe je het dominant chakra herkent.